Magazine

ދިވެހިރާއްޖެއާއެކު އޮތް ގުޅުންތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް ޗައިނާ އޮތީ ތައްޔާރަށް :
އޭއައިއައިބީގެ ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް އިންވެސްޓްމެންޓް 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 50 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ
ޗައިނާގައި ވައިގެމަގުން މުދާ އުފުލާ އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިނުން 62 މަތިންދާބޯޓު ހަމަކޮށްފި
ޗިއަންޖިންގައި އެއާބަސް އޭ-321 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު އުފައްދަނީ
ބެއިޖިންގ ގެ އައު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ މަޤްބޫލުކަން އިތުރުވަނީ
ބައިޑޫ ކުންފުނިން ރޮބޮޓު ޓެކްސީތަކެއް ދައްކާލައިފި
ބެއިޖިންގް އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގުރޫޕަށް ސަފީރު ވަންގް ލިޝިންގެ ޝުކުރު
ޗައިނާގެ ޕޯސެލިން ކެޕިޓަލް ގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެރެމިކް ފެއަރއެއް ބާއްވައިފި

Featured News

Healthy Living

ދިވެހިރާއްޖެއާއެކު އޮތް ގުޅުންތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް ޗައިނާ އޮތީ ތައްޔާރަށް :

އެމްބެސެޑަރ ޖަންގް ލީޖޮންގް މިއީ، ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އުފެދުނުތާ 71 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ވަރޗުއަލް...

ލިޔުން ކިޔުއްވާ

އޭއައިއައިބީގެ ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް އިންވެސްޓްމެންޓް 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 50 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ

2030 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް އިންވެސްޓްމެންޓް 50 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ޗައިނާ އިސްވެ އޮވެ އުފައްދާފައިވާ އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކު...

ލިޔުން ކިޔުއްވާ

ޗައިނާގައި ވައިގެމަގުން މުދާ އުފުލާ އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިނުން 62 މަތިންދާބޯޓު ހަމަކޮށްފި

ޗައިނާގައި ވައިގެ މަގުން މުދާ އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިން، އެސްއެފް އެއާލައިން އިން މުދާ އުފުލާ 62 ވަނަ މަތިންދާބޯޓު އެ ކުންފުންޏަށް ހޯދައިފިއެވެ....

ލިޔުން ކިޔުއްވާ

Fitness

Health & Medicine

No Content Available

Weight Loss

No Content Available

Food & Nutrition

No Content Available