Health & Medicine

Disease

No Content Available

Food & Nutrition

No Content Available

Healthy Living

No Content Available

Disease

HEALTH & SCIENTIFIC VIDEO

Currently Playing

Latest Health News

ދިވެހިރާއްޖެއާއެކު އޮތް ގުޅުންތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް ޗައިނާ އޮތީ ތައްޔާރަށް :

އެމްބެސެޑަރ ޖަންގް ލީޖޮންގް މިއީ، ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އުފެދުނުތާ 71 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ވަރޗުއަލް...

އޭއައިއައިބީގެ ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް އިންވެސްޓްމެންޓް 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 50 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ

2030 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް އިންވެސްޓްމެންޓް 50 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ޗައިނާ އިސްވެ އޮވެ އުފައްދާފައިވާ އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކު...

ޗައިނާގައި ވައިގެމަގުން މުދާ އުފުލާ އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިނުން 62 މަތިންދާބޯޓު ހަމަކޮށްފި

ޗައިނާގައި ވައިގެ މަގުން މުދާ އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިން، އެސްއެފް އެއާލައިން އިން މުދާ އުފުލާ 62 ވަނަ މަތިންދާބޯޓު އެ ކުންފުންޏަށް ހޯދައިފިއެވެ....

ޗިއަންޖިންގައި އެއާބަސް އޭ-321 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު އުފައްދަނީ

ޗައިނާގެ ޗިއަންޖިންގް ސިޓީގައި އެއާބަސް އޭ-321 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު އުފެއްދުމަށް އެއާބަސް ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެއާބަސް ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ ޗިއަންޖިންގައި މިވަގުތު އޮތް އެކުންފުނީގެ...

ބެއިޖިންގ ގެ އައު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ މަޤްބޫލުކަން އިތުރުވަނީ

ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގ ގައި ޒަމާނީ ފަރުމާކުރުންތަކާ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޚިދުމަތްތަކާ އެކު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހުޅުވި ބެއިޖިންގ ދާޝިން އިންޓަރނޭޝަނަލް...

ބައިޑޫ ކުންފުނިން ރޮބޮޓު ޓެކްސީތަކެއް ދައްކާލައިފި

ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ކުންފުނި ބައިޑޫ އިން ރޮބޮޓު ޓެކްސީތަކެއް ދައްކާލައިފިއެވެ. މި ޓެކްސީތަކަކީ އިންސާނެއްގެ އެއްވެސް އެހިއަކާއި ނުލާ އަމިއްލައަށް، އެ ޓެކްސީއަކަށް...